ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
เลือกภาษา :
ผู้แนะนำธุรกิจอีเขียว นาโน ของแท้
admin@greennanonetwork.com
0879307822
0846715111

เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

      Green Nano หรือ อีเขียว นาโน ถูกผลิตและคิดค้นขึ้นโดย คุณชีระวิทย์ จิรชัยบูรณ์ เมื่อปี 2554
โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า ซุปเปอร์กรีน แค็ปซูล นาโน 1 แค็ปซูล ใช้ได้ 2-5 ไร่ โดยเริ่มต้นได้ไปบุกเบิกเปิดใจ
เกษตรกรทางภาคเหนือพร้อมภรรยา คู่ชีวิต คุณวลัยพรรณ จิรชัยบูรณ์ หรือคุณเมย์ ชึ่งได้ผลการตอบรับ
เป็นอย่างดี เนื่องจาก เกษตรกรผู้ใช้เห็นผลที่แตกต่าง จากที่เคยใช้สารเคมีและหันมาใช้ ซุปเปอร์กรีน แค็ปซูล
นาโน ของเรา โดยเกษตรกรผู้ใช้บอกว่า ซุปเปอร์กรีน แค็ปซูล นาโน ใช้แล้วได้ผลผลิตที่ เพิ่มมากขึ้น
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้น แถมยังปลอดภัยต่อเกษตรกรและราคาถูก ประหยัดกว่าสารเคมีที่เคยใช้และ
หลังจากนั้น คุณชีระวิทย์ จิรชัยบูรณ์ (คุณบีม) พร้อมภรรยา คู่ชีวิต คุณวลัยพรรณ จิรชัยบูรณ์ (คุณเมย์)
ก็ยังได้เดินทางขยายสายงานไปยังภาคอีสาน ภาคตะวันออกและภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ตามลำดับ
จนเกษตรกรผู้ใช้ทั่วประเทศไทยได้ยกย่อง ซุปเปอร์กรีน แค็ปซูล นาโน ว่าเป็น อีเขียว นาโน หรือ อีเขียว ปลดหนี้
จากเสียงและการการันตีจากเกษตรกรผู้ใช้ทั่วประเทศไทย และ 2 ปีต่อมาได้มีการปลอมแปลง อีเขียว นาโน
ออกมาเป็นอย่างมาก

 

     
     

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.greennanonetwork.com •


สินค้า 0