ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
เลือกภาษา :
ผู้แนะนำธุรกิจอีเขียว นาโน ของแท้
admin@greennanonetwork.com
0879307822
0846715111

เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

1.วิจัยและพัฒนาผลิตภันฑ์ให้เหมาะสมกับ สภาพทุกพื้นที่ทำการเกษตรกรตลอดจนความปลอดภัยทาง ชีวภาพและกายภาพเพื่อให้การทำอาชีพเกษตรกรมีความมั่นคงและยังยืน

 

2.ช่วยเกษตรกรไทยลดภาระหนี้สินจากการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงให้หันมาใช้สารปรับปรุงดินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

 

3.ให้บริหารทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกรไทยส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตและสามารถจัดสรรสินค้าให้มีความสามรถในการผลิตและจัดส่งสินค้าได้ตามความต้องการของตลาด

 

4.พัฒนาบุคลกรให้มีความรู้ความสามารถทางการเกษตร

 

5.ช่วยเหลือสังคมทางด้านปัจจัยต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชีระวิทย์ จิระชัยบูรณ์
ประธานบริษัท เยส วีแคนดู เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by www.greennanonetwork.com •


สินค้า 0